Strokovna pomoč za zdravljenje problematike
motenj hranjenja.
Proces zdravljenja
osebe z motnjo
hranjenja.

Pomoč
pri prepoznavanju
motnje hranjenja.
Informacije za starše.

Zakaj izbrati individualno sistemsko relacijsko psihoterapijo?

1. CELOSTNA OBRAVNAVA - Psihoterapevtski pristop vključuje delo z raznolikimi vidiki problemske situacije in s tem povezanimi posameznikovimi vzorci mišljenja, čutenja in vedenja. Osredotočamo se tudi na primarno družino, in če je potrebno na okolje v katerem živi posameznik. To omogoča učinkovito in temeljito razreševanje problematike. 
2. CILJNA USMERJENOST - Psihoterapevtski proces je ciljno usmerjen. Osredotočamo se na aktualne vidike problematike, na tiste zadeve, ki so za posameznika trenutno najbolj pomembne. To omogoča intenzivno na rešitev usmerjeno delo in razmeroma hitro izboljšanje trenutnega stanja.
3. NA EMOCIJE OSREDOTOČEN PROCES
4. POTEK DELA - Srečanja potekajo v obliki strokovno vodenega pogovora. Strokovnjak je odgovoren za vzpostavitev terapevtskega procesa in vzdrževanje profesionalnega odnosa. V procesu obravnavamo tiste zadeve, o katerih je posameznik pripravljen spregovoriti, in samo v tolikšni meri, kot želi. To omogoča zasebno in posamezniku prilagojeno obravnavo. Srečanja potekajo kontinuirano enkrat tedensko, kar omogoča stabilen proces in resen napredek.
5. TRAJNI REZULTATI OKREVANJA - Naši programi so namenjeni trajni odpravi težav.


 

Svetovalnica za motnje hranjenja INTROSPEKTA | info@introspekta.si | tel.: 040 202 695 | Pravno obvestilo | Struktura strani