Strokovna pomoč za zdravljenje problematike
motenj hranjenja.
Proces zdravljenja
osebe z motnjo
hranjenja.

Pomoč
pri prepoznavanju
motnje hranjenja.
Informacije za starše.

Motnje hranjenja

Diagnostični priročnik duševnih motenj (klasifikacijski sistem DSM-5) opredeljuje kot motnje hranjenja:
• anoreksijo (anorexia nervosa)  bulimijo (bulimia nervosa) • kompulzivno prenajedanje (binge eating disorder).


Motnje hranjenja največkrat prepoznavamo v življenjsko ogrožajočih skrajnostih kot anoreksijo, bulimijo, kompulzivno prenajedanje, ortoreksijo in bigoreksijo. A zametki motnje hranjenja se vedno skrivajo v manj izrazitih situacijah. Pogosto oseba ne kaže vidnih znakov, a ima težave s hranjenjem in z doživljanjem sebe. Zato lahko hrana postane sredstvo za blažitev stiske in proces hranjenja način s katerim poskuša uravnavati svoje počutje še preden težave postanejo očitne. To osebo ovira pri udejstovanju v vsakdanjem življenju. Takšne situacije opozarjajo tudi na nevaren potencial razvoja problematike, kar pomeni, da se težave lahko predvsem v stresnih obdobjih stopnjujejo in osebi povzročajo dodatne škodljive posledice. Mnogovrstnost problematike poraja tudi individualne značilnosti v doživljanju posameznika, ki odstopajo od diagnostičnih kriterijev. Zato v Svetovalnici Introspekta izvajamo individualni pristop, ki se primarno osredotoča na specifično posameznikovo doživljanje.

Svetovalnica za motnje hranjenja INTROSPEKTA | info@introspekta.si | tel.: 040 202 695 | Pravno obvestilo | Struktura strani