Strokovna pomoč za zdravljenje problematike
motenj hranjenja.
Proces zdravljenja
osebe z motnjo
hranjenja.

Pomoč
pri prepoznavanju
motnje hranjenja.
Informacije za starše.


                  
                                                                                      

Popularizacija problematike motenj hranjenja


Motnje hranjenja so duševne motnje v porastu. Problematika motenj hranjenja je najbolj razširjena med mladostniki. Ima eno izmed najvišjih stopenj umrljivosti med vsemi duševnimi motnjami. Zaskrbljenost vzbujajo statistični podatki, ki kažejo, da motnje hranjenja prizadevajo vse bolj mlade posameznike. Starostna meja obolelosti se niža v obdobje otroštva.

Kljub nevarnim razsežnostim se motnje hranjenja pogostokrat še vedno napačno povezujejo s področjem nezdravega prehranjevanja, omejujejo na nezadovoljstvo s telesno samopodobo in razlagajo iz vidika kulturno sociološke pogojenosti ter prirojene osebnostne nagnjenosti. Takšna informacijska raznolikost lahko povzroča zmedo pri razumevanju psihološke narave problematike motenj hranjenja. Omogoča tudi mistificiranje problematike, generalizacijo dovzetnosti za razvoj problematike, normalizacijo začetnih znakov obolelosti, izkrivljanje učinkov ozdravljenja in sprenevedanje o etiologiji problematike.

Najverjetneje je najškodljivejša posledica popularizacije motenj hranjenja nerazumevanje potencialno ranljivih otrok za razvoj motnje hranjenja. Posledično tudi neučinkovito prepoznavanje znakov s katerimi otroci sporočajo, da so v duševni stiski in da rabijo pomoč. Zato se pogostokrat prezre izjemno pomembno zavedanje. Preventiva se začne v zgodnjem otroštvu. Temelji otrokove dovzetnosti za razvoj problematike večinoma nastajajo tekom odraščanja v medosebnih družinskih odnosih. Razumevanje potencialno ranljivega otroka za razvoj problematike motenj hranjenja zahteva preusmeritev pozornosti v njegovo primarno družino.

Ponudba predavanj


V Svetovalnici Introspekta imamo na voljo tri strokovna predavanja. Z njimi osveščamo o psihološki naravi problematike motenj hranjenja z namenom zgodnjega prepoznavanja in preprečevanja razvoja motnje hranjenja pri otrocih in pri mladostnikih. Tako želimo doprinesti k pozitivnejši popularizaciji motenj hranjenja.
 

Starši lahko z razumevanjem psihološke narave problematike motenj hranjenja ustrezno poskrbijo za otroka. Starševsko preventivno delovanje lahko otroka v polnosti obvaruje razvoja problematike motenj hranjenja. Starševsko kurativno delovanje lahko otroka s prepoznavanjem zgodnjega razvoja problematike razreši ujetosti v duševno stisko in mu omogoči optimalen psihični razvoj.

Strokovni delavci lahko z razumevanjem psihološke narave problematike motenj hranjenja pomagajo seznanjati starše o pomenu zgodnjega prepoznavanja razvoja motnje hranjenja. Staršem obolelih otrok lahko pomagajo pri uvidu njihove vloge soustvarjalca in preprečevalca otrokovih težav. Prav tako pri usmerjanju k najustreznejšim strokovnim obravnavam za razrešitev otrokove situacije. Bodočim staršem lahko pomagajo k zavedanju njihove dolžnosti omogočanja dovolj dobrih psiholoških pogojev za otrokovo odraščanje v družini.

 

Polnoletni mladostniki lahko z razumevanjem psihološke narave problematike motenj hranjenja ustrezno poskrbijo zase. Naraščajoča samostojnost jim omogoča, da postopoma prevzemajo odgovornost za svoje življenje in samoiniciativno poskrbijo za zdrav življenjski slog.


 

 


Kako preprečiti motnje hranjenja? 


Otroci, ki v obdobju najstništva razvijejo motnjo hranjenja začnejo na takšen način intenzivno klicati na pomoč starše. Pojav razvite motnje hranjenja, kot so anoreksija, bulimija in kompulzivno prenajedanje, je razumljiva posledica nerazrešenega in nakopičenega emocionalnega trpljenja v otrokovem telesu. Otrokovo razkrito trpljenje zunanjemu svetu sporoča, da je otrok bil že tekom odraščanja v duševni stiski, ki je ni zmogel razrešiti. Zato je namen predavanja predstaviti razvoj problematike motenj hranjenja skozi doživljanje otroka, ujetega v duševno stisko. Skozi bazična načela psihološke narave problematike motenj hranjenja razjasnimo, kateri otroci so ranljivi za razvoj te duševne problematike. Na takšen način posredujemo osrednje sporočilo predavanja. Starši imajo najmočnejšo vlogo pri soustvarjanju, prepoznavanju in preprečevanju razvoja problematike motenj hranjenja pri otroku. Predavanje je sestavljeno iz petih tematskih sklopov in interaktivnega dela. Več informacij o ponudbi predavanja dobite na info@introspekta.si.

Predavanje je namenjeno staršem osnovnošolskih otrok, ki so zainteresirani za tematiko. Iz preventivnega vidika je predavanje ustrezno tudi za starše predšolskih otrok in za bodoče starše, ki jih tematika zanima. Zato je predavanje atraktivno za organizacije, ki so v stiku s starši, kot so šolske, vzgojne in izobraževalne institucije.
Specifike razvoja problematike motenj hranjenja pri otroku


Razviti motnjo hranjenja tekom otroške dobe ali v odraslosti, pomeni soočati se z dvema popolnoma različnima življenjskima situacijama. To zahteva drugačno razumevanje funkcionalnosti problematike in obravnavanje obolele osebe. Zato je namen predavanja predstaviti razvoj problematike motenj hranjenja v bivanjskem kontekstu otroka kot odraščajočega mladega človeka v družini. Skozi bazična načela psihološke narave problematike motenj hranjenja razjasnimo možnosti, prednosti in omejitve razreševanja situacije otroka, ki je vpet v ustaljeno družinsko funkcioniranje. Na takšen način posredujemo osrednje sporočilo predavanja. Otrokov razvoj motnje hranjenja je determiniran z njegovimi primarnimi odnosi. To presega otrokove zmožnosti samostojnega reševanja situacije. Za otrokovo celovito okrevanje je potrebno specifično sodelovanje skrbnikov. Predavanje je sestavljeno iz petih tematskih sklopov in interaktivnega dela. Več informacij o ponudbi predavanja dobite na info@introspekta.si.
 

Predavanje je namenjeno izobraževanju delovnih kolektivov. Primerno je za strokovne delavce, ki se srečujejo z otroki in z njihovimi starši, kot so zdravstveni, pedagoški in vzgojiteljski kadri.
Motnje hranjenja med mladimi


Mladostniki zaradi svoje neizkušenosti, v raznolikosti informacij popularizacije motenj hranjenja, rabijo verodostojne informacije o prepoznavanju, preprečevanju in zdravljenju problematike. Skozi bazična načela psihološke narave problematike motenj hranjenja mladim razjasnimo, zakaj nastane potreba po razvoju motnje hranjenja, kako jo lahko prepoznajo in kako lahko ustrezno poskrbijo zase. Na takšen način posredujemo osrednje sporočilo predavanja. Mlade osebe v določenih obdobjih nimajo nobene druge možnosti, kot da začnejo škoditi sebi. Njihovo nerazumno samouničujoče delovanje je popolnoma smiselno. Zaradi naraščajoče samostojnosti lahko začnejo ustrezno skrbeti zase. Težka  obdobja  so  tako lahko le  prehodna  stanja,  ki  mlademu človeku  dajejo priložnost.  Z učinkovitim razreševanjem težav lahko za vselej zaživi brez kakršnegakoli škodljivega delovanja do sebe in drugih. Tako odkrije nove ravni doživljanja sebe, ki obogatijo njegovo življenje in mu omogočijo, da v polnosti izkoristi svoje potenciale in talente. Predavanje je sestavljeno iz petih tematskih sklopov in interaktivnega dela. Več informacij o ponudbi predavanja dobite na info@introspekta.si.

Predavanje je namenjeno mladostnikom (od 18. leta dalje). Zato je primerno za mladinske organizacije, vzgojne in druge izobraževalne institucije, ki imajo stik z mladimi in jim omogočajo možnosti zdravega načina življenja.


 

Izvedba predavanj


Predavanja se izvajajo na lokaciji naročnika. Predava Aleksandra Rožman. Cena predavanja znaša 490,00 evrov z vsemi vključenimi stroški (nismo zavezanci za DDV). Za povpraševanje in naročanje smo dosegljivi na elektronskem naslovu info@introspekta.si in telefonski številki 040/202 - 695.

REFERENCE:
 

Predavanja 2014:Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik: predavanje za starše; Cankarjeva knjižnica Vrhnika: predavanje za starše; Waldorfska šola Ljubljana – vrtec, osnovna šola in gimnazija: predavanje za pedagoški kolektiv; Osnovna šola Komenda Moste in vrtec Mehurčki: predavanje za starše; Osnovna šola in vrtec Primoža Trubarja Velike Lašče: predavanje za starše; Osnovna šola Pirniče: predavanje za starše; Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija: predavanje za aktiviste; Mladinski center Hiša Mladih Ajdovščina: predavanje za mladostnike; Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade: predavanje za mladinske delavce

Predavanja 2015:Gimnazija Moste: predavanje za dijake; Kosovelova knjižnica Sežana in Mladinski center Podlaga Sežana: predavanje za starše; Srednja Ekonomska šola Ljubljana: predavanje za dijake; Gimnazija Šiška: predavanje za dijake; Ekonomska šola Ljubljana Prešernova: predavanje za dijake; Osnovna šola Šturje Ajdovščina: predavanje za starše; Biotehniška fakulteta - Oddelek za živilstvo: predavanje za študente; Društvo Center za pomoč mladim: predavanje za prostovoljce

Predavanja 2016:Osnovna šola Koseze: predavanje za starše; Osnovna šola Medvode: predavanje za starše; Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana: predavanje za starše; Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro: predavanje za starše; Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana: predavanje za starše; Osnovna šola Trnovo: predavanje za starše; Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika: predavanje za starše; Osnovna šola Dobrova: predavanje za starše; Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana: predavanje za starše; Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ljubljana: predavanje za starše


 

Predavanja 2017:Osnovna šola Polzela: predavanje za starše; Osnovna šola dr. Vita Kraigherja: predavanje za starše; Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha: predavanje za starše; Osnovna šola Spodnja Šiška: predavanje za učence na dogodku Noč v šolski knjižnici; Univerza v Ljubljani - Center za obštudijske dejavnosti: predavanje za študente v sklopu Tedna zdravja; Študentska organizacija Univerze v Mariboru: predavanje za študente v sklopu Scufanega tedna zdravja; Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici: predavanje za starše

Svetovalnica za motnje hranjenja INTROSPEKTA | info@introspekta.si | tel.: 040 202 695 | Pravno obvestilo | Struktura strani