Strokovna pomoč za zdravljenje problematike
motenj hranjenja.
Proces zdravljenja
osebe z motnjo
hranjenja.

Pomoč
pri prepoznavanju
motnje hranjenja.
Informacije za starše.
VSEBINA   › Izvajalci programov Svetovalnice Introspekta
                    › Dejavnosti Svetovalnice Introspekta
                    Nazor našega delovanja
                    › Osnovni podatki o svetovalnici


Izvajalci programov


dr. Aleksandra Rožman


Aleksandra Rožman, univ. dipl. soc. del., je doktorirala s področja zakonske in družinske terapije. V svetovalnici izvaja psihoterapijo za osebe z motnjami hranjenja in za starše obolelih otrok ter pripravlja strokovno poljudna predavanja. 


  Osebna bibliografija Aleksandre Rožman.Dejavnosti


Osnovna dejavnost Svetovalnice Introspekta obsega nudenje strokovne pomoči na področju problematike motenj hranjenja. Z letom 2017 smo naše programe svetovalnega dela za osebe z motnjami hranjenja in posvetovanja za starše obolelih otrok nadgradili s sistemsko relacijskim psihoterapevtskim pristopom. Izvajamo individualno sistemsko relacijsko psihoterapijo za osebe z motnjami hranjenja in psihoterapijo  za starše obolelih otrok. Programe vodimo v slovenskem in angleškem jeziku.


V Svetovalnici Introspekta izvajamo tudi predavanja za različne publike. Zavzemamo se za čim zgodnejše prepoznavanje in preprečevanje razvoja problematike motenj hranjenja pri otrocih in pri mladostnikih. V ta namen imamo v stalni ponudbi predavanj na voljo tri avtorska predavanja preventivne narave. Predavanje Kako preprečiti motnje hranjenja je oblikovano za starše. Predavanje Specifike razvoja problematike motenj hranjenja pri otroku je namenjeno strokovnim kadrom in delovnim kolektivom. Predavanje Motnje hranjenja med mladimi je oblikovano za mladostnike, v starostni skupini nad osemnajst let. V dogovoru z naročnikom lahko pripravimo in izvedemo predavanja v drugih tematskih kontekstih na področju problematike motenj hranjenja in za druge ciljne skupine.


Vodilo našega delovanja


Zgodnje prepoznavanje razvoja motnje hranjenja je ključnega pomena za proces okrevanja. Kljub temu delujemo iz principa, da nikoli ni prepozno za vključitev v proces zdravljenja. Kadarkoli je volja za spremembo načina življenja in resno predanost procesu okrevanja lahko osebe zaživijo brez tovrstnih težav. Življenje brez motnje hranjenja za človeka predstavlja drugačno kvaliteto bivanja. Bistveno bolj sproščeno, ustvarjalno in izpopolnjujočo. Zato je ne glede na to, v katerem življenjskem obdobju se človek nahaja, to vredno.

 

Podatki o svetovalnici


Z oktobrom 2017 dejavnosti svetovalnice izvajamo pod okriljem Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje in izobraževanjekot individualni psihoterapevtski program za polnoletne mladostnike in odrasle z motnjami hranjenja ter starše obolelih otrok vseh starosti.

Telefonska številka: +386 (0)40 202 695
Elektronska pošta: info@introspekta.si
Lokacija izvajanja programov: KLADEZNA 10, LJUBLJANA
 

 

Prispevki o motnjah hranjenja


Svetovalnica za motnje hranjenja INTROSPEKTA | info@introspekta.si | tel.: 040 202 695 | Pravno obvestilo | Struktura strani