Strokovna pomoč za zdravljenje problematike
motenj hranjenja.
Proces zdravljenja
osebe z motnjo
hranjenja.

Pomoč
pri prepoznavanju
motnje hranjenja.
Informacije za starše.

 

Zdravljenje osebe z motnjo hranjenja

Redni procesi okrevanja navadno potekajo v različnih psihoterapevtskih, psihosocialnih in svetovalnih kontekstih. V osnovi lahko takšne strokovne obravnave oseb z motnjo hranjenja razdelimo na obravnave, ki urejajo simptome problematike motenj hranjenja, in obravnave, ki zdravijo osebo z motnjo hranjenja ter se razlikujejo po učinkih okrevanja in specifikah ozdravljenja. Zato je pri zdravljenju osebe z motnjo hranjenja pomembno vedeti, da četudi oseba popolnoma uredi način hranjenja, še to ne pomeni, da je ob tem razrešila tudi vzroke nastanka motnje hranjenja.

Necelovito razreševanje problematike povzroča, da se čustvene težave izražajo na drugačne načine, ki niso nujno povezani s področjem hranjenja.
Na primer, kot ponavljajoča ujetost v raznolika neprijetna razpoloženja, ekstremna potreba po fizičnem naporu in rekreaciji, zapletanje v škodljive intimne odnose ali razvoj raznolikih fobij. Zato se lahko težave tudi ponovijo in oseba lahko znova razvije motnjo hranjenja v razponu od blažje do težje oblike tudi po večih letih od zaključenega procesa okrevanja.
Informacije o razlikah med procesom urejanja simptomov problematike motenj hranjenja in procesom zdravljenja osebe z motnjo hranjenja ter o specifikah ozdravljenja, so na voljo v članku: Proces zdravljenja in ozdravljenja osebe z motnjo hranjenja.

 

 

Kdaj je pravi čas za vključitev v psihoterapevtski proces?

Vključitev je ZELO PRIPOROČLJIVA NA ZAČETKU RAZVOJA MOTNJE HRANJENJA, ko oseba opaža oziroma sluti, da nekaj ni v redu z njenim počutjem in načinom hranjenja. Tako začnemo z delom in postavimo cilje, ko še motnja hranjenja ni toliko razvita, da bi popolnoma obvladala in usmerjala človekovo življenje. To bistveno skrajša proces okrevanja in prepreči nadaljnje škodljive posledice.


Vključitev v proces zdravljenja je SMISELNA TUDI PO VEČLETNI OBOLELOSTI, ko posameznik želi odpraviti svoje težave in celovito okrevati. Izjeme so primeri, ko je zaradi fizičnih posledic ogroženo življenje, in je najprej potrebna splošna medicinska obravnava ali bolnišnična oskrba (npr. pri drastični izgubi teže oziroma podhranjenosti), ki šele omogoči vključitev v proces zdravljenja motenj hranjenja.

 

Kdaj se proces zdravljenja uspešno konča?

Proces se uspešno konča, ko oseba spremeni doživljanje sebe. To pomeni, da si dovoli čutiti in konstruktivno izražati svoja čutenja, potrebe ter želje. Na osebnostni ravni se takšna sprememba opazi kot samozavestnejša drža in zaupanje vase. Na medosebni ravni je oseba sposobna jasnih načinov sporazumevanja in postavljanja zase v odnosih. To omogoča samostojno in uspešno soočanje z raznolikimi življenjskimi situacijami. Celostno se posledice kažejo v zadovoljstvu s seboj in povečanem zavedanju svoje ustvarjalne vloge v življenju.

Naši programi so namenjeni CELOVITEMU OKREVANJU S TRAJNIMI REZULTATI. Posameznik zaradi osebnostnih sprememb nikoli več ne potrebuje škodljivih načinov hranjenja ali kakšnih drugih samouničujočih vedenj, ki bi ga na boleč način soočala s stisko. Ob dokončni odpravi simptomov na področju hranjenja obravnava pozitivno vpliva tudi na vsa druga področja človekovega delovanja. Zaradi tega oseba navadno nikoli več ne potrebuje tovrstne strokovne pomoči.

Pogosta vprašanja in odgovori o zdravljenju motenj hranjenja
Svetovalnica za motnje hranjenja INTROSPEKTA | info@introspekta.si | tel.: 040 202 695 | Pravno obvestilo | Struktura strani